Τα νέα μας

Η ιστορία μας

Δωρεάν μαθήματα & προσφορές

Practica & Milonga

Tango Radio

Πρόγραμμα

Σεπτέμβριος 2023 – Ιούλιος 2024

Νέο Αρχάριο

Πέμπτη, 20:00 – 21:30. Μηδενική χορευτική εμπειρία.

Αρχάριο

Δευτέρα – Τετάρτη, 20:00 – 21:00. 1+ χρόνος χορευτική εμπειρία.

Μεσαίο 1

Δευτέρα – Τετάρτη, 21:00 – 22:00. 2+ χρόνια χορευτική εμπειρία.

Μεσαίο 2

Τρίτη, 20:00 – 21:00. 3+ χρόνια χορευτική εμπειρία.

Μεσαίο/Προχωρημένο

Πέμπτη, 21:30 – 23:00. 4+ χρόνια χορευτική εμπειρία.

Προχωρημένο 1

Τρίτη, 21:00 – 22:30. 6+ χρόνια χορευτική εμπειρία.

Προχωρημένο 2

Δευτέρα, 22:00 – 23:30. 6+ χρόνια χορευτική εμπειρία.