Τα νέα μας

Η ιστορία μας

Δωρεάν μαθήματα & προσφορές

Καθοδηγούμενη πρακτική

NeoTango

Mala Junta

Μουσικό θέατρο

T4Tango

Tango Radio

Τμήμα για ντάμες – ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το τμήμα γίνεται κάθε Πέμπτη, 18:00-19:00